Vào thời điểm Alpha Audio áp dụng nhiều chương trình ưu đãi, quý khách mua hàng tại Alpha Audio sẽ được áp dụng chương trình khuyến mãi cao nhất, thay vì cộng dồn các chương trình khuyến mãi với nhau.