TRADEMARK OUTSTANDING

Alpha Audio is the official distributor of many high-end audiovisual brands

PRODUCT OUTSTANDING

Alpha Audio provides customers with quality audiovisual products of international standards

LOA DYNAUDIO XEO 30

Loudspeaker

107,000,000đ

MÂM ĐĨA THAN MUARAH MT1

Amplifier

211,910,000đ

MÂM ĐĨA THAN TRANSROTOR ZET 3 TMD – 2 MOTOR

Amplifier

266,700,000đ

LOA DYNAUDIO CONFIDENCE 20

Loudspeaker

375,800,000đ

MULTI SOURCE PLAYER T+A MP 2000 R MK II

Analog Source

231,800,000đ

AMPLI TÍCH HỢP T+A PA 3100 HV

Electrical processing equipment

597,800,000đ

LOA DYNAUDIO CLASSIC SUB 3

Loudspeaker

51,300,000đ

VIDEO & NEWS OUTSTANDING

Update the latest news with Alpha Audio
See all

25

11-2022

Nhà sản xuất Nashville Fred Mollin nâng cấp lên Core 59

19

12-2022

Âm thanh Hi-end là gì? Các thiết bị cần có trong dàn Hi-end

19

12-2022

Burmester Audiosysteme GmbH Ra mắt Loa BC150 và Bàn xoay 217

25

11-2022

Nhà sản xuất Nashville Fred Mollin nâng cấp lên Core 59

25

11-2022

Dynaudio Emit Series 2021: Lựa chọn mới dành cho người chơi audio nhập môn

21

11-2022

Artnovion: Giải pháp xử lý âm học dành cho phòng nghe hi-end

21

11-2022

Burmester 217: Chiếc mâm đĩa than hi-end đầu tiên trong Burmester Top Line Series

21

11-2022

Cùng Nordost tìm hiểu lợi ích đằng sau việc nâng dây dẫn

21

11-2022

Dynaudio Emit Series 2021: Lựa chọn mới dành cho người chơi audio nhập môn

PRODUCT NEW LAUNCH

Alpha Audio is the official distributor of many high-end audiovisual brands

LOA DYNAUDIO CLASSIC CONTOUR 30I

Loudspeaker

274,500,000đ

MÂM ĐĨA THAN TRANSROTOR TOURBILLON FMD

Amplifier

1,400,700,000đ

ĐẦU CD MARANTZ CD5005

Analog Source

8,367,000đ

ĐẦU KIM CƠ ĐĨA THAN MY SONIC LAB HYPER EMINENT EX

Amplifier

149,134,000đ

CHÂN LOA DYNAUDIO XEO DESK STAND

SPEAKER FEATURES

6,900,000đ

PRODUCT HOT TREND

Alpha Audio is the official distributor of many high-end audiovisual brands

MÂM ĐĨA THAN BURMESTER TURNTABLE 217

Amplifier

836,000,000đ

LOA KHÔNG DÂY DYNAUDIO MUSIC 1

Loudspeaker

9,800,000đ

AMPLI TÍCH HỢP T+A PA 3100 HV

Electrical processing equipment

597,800,000đ

CD PLAYER BURMESTER CLASSIC LINE 102

Analog Source

222,000,000đ

ĐẦU CD TRANSPORT T+A PDT 3100 HV

Analog Source

561,200,000đ

ĐẦU KIM CƠ ĐĨA THAN MY SONIC LAB SIGNATURE GOLD

Amplifier

244,124,000đ

ĐẦU KIM CƠ ĐĨA THAN MY SONIC LAB EMINENT EX

Amplifier

108,424,000đ

ABOUT US
ALPHA AUDIO

Alpha Audio is the official distributor of many high-end audiovisual brands highly regarded by Audiophiles recommenders for a complete sound system.

Alpha Audio Not only introduces high-quality audio equipment, but also always strives to bring to a space of full music enjoyment. At the same time, Alpha Audio has a team of experienced professionals, dedicated to providing customers with the best audiovisual options and solutions!

View more