Lắp đặt hệ thống loa nghe nhạc theo yêu cầu

Kết hợp nhuần nhuyễn của nghệ thuật và khoa học kỹ thuật

Lắp đặt hệ thống âm thanh trọn gói

Kết hợp nhuần nhuyễn của nghệ thuật và khoa học kỹ thuật

Thiết kệ hệ thống ấm thanh

Kết hợp nhuần nhuyễn của nghệ thuật và khoa học kỹ thuật